loading

Wij bieden op al onze locaties de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) de beweegkuur aan. 

Wat houdt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in?

De GLI is een tweejarig programma waarin je ondersteuning krijgt van een leefstijlcoach. Er is aandacht voor verschillende aspecten van een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan een gevarieerde voeding, voldoende beweging, een gezond gewicht, slapen, omgaan met stress en het gebruik van medicatie. Kortom, er wordt verder gekeken dan gewicht of voeding alleen. Het programma bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. 

Het eerste jaar krijg je handvatten om een gezonde leefstijl aan te leren. In het tweede jaar ontvang je ondersteuning om een doorgevoerde verandering vol te houden. In het traject zijn verschillende zorgprofessionals betrokken, namelijk de huisarts, de leefstijlcoach, een voedingscoach en beweegcoach. Het programma heeft een wijkgericht aanpak met focus op doorstroom naar lokaal beweegaanbod. 

inCollage_20191116_081849506

Voor wie is de GLI geschikt?

Welke voordelen biedt GLI ?

20191115_101612

Wat zijn de kosten?

Deelname is kosteloos. De GLI wordt vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico. 

Een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist is verplicht! 

Let op! Kosten voor deelname aan sportactiviteiten, lidmaatschapsgelden, of inschrijfgelden zijn voor eigen rekening!